Vetranie s rekuperáciou 

Vetranie s rekuperáciou

Ide o zariadenie pre vetranie s minimálnym únikom tepla. Tento systém pracuje na základe výmenníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo prípadne ho v sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe privádzaný čerstvý vzduch ohrievať na požadovanú teplotu. Nevzniká teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami.

Rekuperačná jednotka Comfort je vzduchotechnické zariadenie, ktoré nasáva potrubím vzduch z vonkajšiehoprostredia a odovzdáva mu teplo z odvádzaného (ohriateho) vzduchu, bez toho aby došlo k ich zmiešanie. Ďalej je čerstvývzduch dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. Prívodný a odvodný vzduch je tiež filtrovaný. V opačnom smere zariadenie nasáva...
Rekuperačná jednotka Comfort je vzduchotechnické zariadenie, ktoré nasáva potrubím vzduch z vonkajšiehoprostredia a odovzdáva mu teplo z odvádzaného (ohriateho) vzduchu, bez toho aby došlo k ich zmiešanie. Ďalej je čerstvývzduch dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. Prívodný a odvodný vzduch je tiež filtrovaný. V opačnom smere zariadenie nasáva...
Rekuperačná jednotka Recover Comfort je vzduchotechnické zariadenie, ktoré nasáva potrubím vzduch z vonkajšieho prostredia a odovzdáva mu teplo z odvádzaného (ohriateho) vzduchu, bez toho aby došlo k ich zmiešanie. Ďalej je čerstvý vzduch dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. Prívodný a odvodný vzduch je tiež filtrovaný. V opačnom smere...
Zobraziť 1 - 3 z 3 položiek