Renovačné riešenie 

Renovačné riešenie

Cieľom modernizácie je predovšetkým prispôsobiť funkčné vlastnosti doterajšej zástavby súčasným potrebám používateľov.

Najčastejšie má modernizácia za úlohu aj zvýšenie estetiky objektu.

Naše riešenia pre rekonštrukcie umožňujú montáž segmentových brán do otvoru garáže bez ohľadu na podmienky zástavby.

Dokonca aj v prípade, keď v objekte úplne chýba preklad alebo priestor po stranách.

Vďaka nim garáž zvyšuje svoje úžitkové vlastnosti a získava na vzhľade.


UniPro
RenoSystem

UniPro RenoSystem je odpoveďou na potreby stavebníctva pri rekonštrukciách.

Konštrukcia je vytvorená zo zárubní upravených na montáž do otvorov bez prekladu alebo priestoru po stranách alebo s nepravidelným povrchom múrov. Súčasťou konštrukcie je systém krytov vyrábaných vo farbe plášťa brány, ktoré zaručujú estetický vzhľad brány bez nutnosti nahadzovania omietky.

RenoSystem rieši mnoho potenciálnych problémov vznikajúcich v prípade výmeny garážových brán. Konštrukcia sa montuje priamo na existujúce plochy systémom uholníkov, ktoré spoločne s krytmi plnia funkciu náhrady za chýbajúce časti steny.


VARIANTY MONTÁŽE

Montáž za otvorom - kryt za otvorom

Montáž do otvoru - kryt v otvore

Montáž do otvoru - kryt pred otvorom


KONŠTRUKCIA PRE MONTÁŽ SEGMENTOVANÉ BRÁNY

Je to moderné a funkčné riešenie, umožňujúce použiť segmentové brány bez ohľadu na podmienky garáže.

Plní funkciu rámu, nahrádza chýbajúce časti prekladu alebo postranného priestoru, stojí na ňom konštrukčná vďaka bráne.

Konštrukcia sa vyrába z pozinkovanej ocele odolnej proti korózii a vďaka možnosti použiť kryty vo farbe brány si vjazd do garáže zachováva všetky estetické vlastnosti.


MASKUJÚCE KRYTY PRE REKONŠTRUKCIE

V procese výmeny garážových brán môže dôjsť k poškodeniu vjazdu do garáže.

V týchto prípadoch pomôžu maskujúce kryty vyrobené v rovnakej farbe ako krídlo brány zakryť vzniknuté poškodenia alebo menej estetické prvky konštrukcie budovy.


KRYTY PRE REKONŠTRUKCIE

Umožňujú zjednotiť celú fasádu budovy s dizajnom plášťa brány.

Je to ideálne riešenie pre majiteľov garáží pre viac vozidiel a taktiež pre osoby, ktorým záleží na zjednotenom dizajne objektov s garážou, ktorá je súčasťou stavby.


UniPro Nano80

Konštrukcia brán UniPro Nano80 bola prispôsobená podmienkam zabudovania tam, kde nízky preklad neumožňuje montáž automatických brán.

Vďaka špeciálne profilovaným vodiacim koľajničkám môžu byť automatické brány UniPro Nano80 používaná dokonca aj pri preklade s výškou 80 mm, a zvýšiť pohodlie užívateľov garáže.

Rôznorodý dizajn, ako aj obrovská paleta farieb umožní prispôsobiť vráta do tradičnej a modernej zástavby.